Анна-Александра 
Игри на въображението -
игри на сюрреалистите, игри с текст, латерални загадки

Анна-Александра е културолог и артист. Изучава древни езици и култури в  НГДЕК и след това завършва специалност “История и теория на културата” в СУ “Св. Климент Охридски”. Интересува се от психология на изкуството, динамика на креативния процес, философия и ботаника. 

Създава и участва в редица проекти в сферата на поезията, фотографията и други форми на съвременното изкуство. Разработва методи за развитие на абстрактното и креативно мислене и осъществява експериментални класове в тази посока за Cretive Gym, Generator.

--------------------------

 

В тренировките на Алекс за Creative Gym ще участваме в игри, ползващи различни методи и техники за потапяне в артистичен експеримент, но най-вече концентрирани в игрите на сюрреалистите и ОH cards, както и в различни формати, свързани с текс.

С Алекс ще обърнем внимание на спонтанността и свободните асоциации, иновативното комбиниране, вникването в същността на метафората, които са много важни елементи за освобождаване на творческия потенциал и възможността да мислим абстрактно.


Тренировката включва: 

 

  • Връзката между емпатия и въображение

  • Стимулиране на креативността чрез игрите на сюрреалистите и OH cards

  • Метафоричното и абстрактно мислене - инструменти в създаването на нови идеи

  • Методи за “свободно” мислене - асоциации, контурни рисунки, включено писане. 

  • Комбинаторика - експеримент, колаж, латерални загадки 

  • Загубени в превода - приемане на неяснотата и грешката като източник на вдъхновение 

  • Комуникация, партниране, работа в екип - ролеви игри, storytelling

  • Невербален език, паралингвистика

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

2018©Creative Gym

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now