ЧетворКръг - Захари Захариев и Моника Борисова 
ЗаЕдноТворене

ЧетворКръг е интердисциплинарен, интелектуален кръг и платформа за създаване на

временни виртуално-фантастични светове. Лаборатория, изследваща различни начини за превръщане на непосредствената действителност в художествена.

Двама от неговите създатели са Захари Захариев - градинар, поет, писател и философ, понастоящем докторант по философия (Онтология към  СУ „Св. Климент Охридски“) и Моника Борисова - графичен дизайнер ( бакалавър в специалност Плакат и Визуална комуникация към Националната Художествена Академия). Те се интересуват от магически реализъм, от сетивно преобразяване на преживяванията и нахлуването на литературата в живота. Изследват и работят върху методи за създаване на художествени действителности. Текстове с проза, поезия и философски статии от Захари са публикувани в редица електронни и печатни издания. През 2017 излиза и първата му книга - „Наръчник за поетично митологизиране на града“. Моника и Захари създават и организират две от събитията на ЧетворКръг – „Кратко село Животворене“ (Иракли, 2016) и „Въдворена магия“ (с. Камен, 2017).

 

ЧетворКръг - https://www.facebook.com/ThursdaySquareCircle/

 

--------------------------

В рамките на Creative Gym, заедно с екипа на ЧетворКръг ще тренираме способността за художествени преживявания и тяхното създаване както и съвместното конструиране на въображаеми микро светове. Чрез различни игрови практики и упражнения с писане и рисуване ще развиваме умения за асоциативно мислене и нестандартно подхождане към непознати ситуации. Ще изследваме възможностите за съзнателна употреба на сетивността, за развитие на динамичната креативност на личността и генериране на нови идеи в творческа общност.

 

Тренировката включва :

 

  • Оперативна употреба на сетивността 

  • Емпатията като „вчувстване“ 

  • Абсурдни техники за правене и откриване на нов смисъл и гледна точка

  • Стимулиране на креативната спонтанност и ирационалното мислене с игрово рисуване и писане

  • Комбинаторно-метафорични похвати за иновация – развитие на колажно, еклектично мислене и действие 

  • ЗаЕдноТворене - изследване и въвличане в колективни, „кошерни“ форми на изкуството, развитие на уменията за творческа работа в екип и група

  • Създаване на въображаеми, фантастични светове – асоциативни, познавателно-творчески практики за развитие на мисленето 

  • Фокус върху преживяването 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

2018©Creative Gym

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now